(+30) 210 6812296
e.a@etairikiaxia.gr

Η έκδοση κλειδαρίθμου από το Taxisnet www.gsis.gr πλέον είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση και αποστολή όλων των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογούμενου και της επιχείρησης.

Θα σας περιγράψουμε παρακάτω τη διαδικασία και τα σημεία προσοχής κατά την έκδοση κλειδαρίθμου. Αν είστε παλιός χρήστης οι κωδικοί σας είναι σε ισχύ προκειμένου να μην απενεργοποιηθούν πρέπει μέχρι 31/12/2013 να επισκεφτείτε αυτοπροσώπως εσείς ή αντιπρόσωπός σας, προσκομίζοντας εξουσιοδότηση στο τμήμα Μητρώου οποιοδήποτε Δ.Ο.Υ. τα φυσικά πρόσωπα, στην Δ.Ο.Υ. που ανήκουν οι επιχειρήσεις και να λάβετε τον κλειδάριθμο σας. Τα μόνα στοιχεία που απαιτούνται είναι ο Α.Φ.Μ. σας και η αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο σας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο Τμήμα Μητρώου θα παραλάβετε τον κλειδάριθμο που είναι απαραίτητος για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας.

Αν είστε νέος χρήστης για να αποκτήσετε κωδικούς πρέπει να κάνετε αίτηση αρχικής εγγραφής, συμπληρώνετε την αίτηση δηλώνοντας, όνομα χρήστη (username) και κωδικό (password) που επιθυμείτε. Τυπώνετε την αίτηση και με την ταυτότητά σας πηγαίνετε στο μητρώο της Δ.Ο.Υ. που υπάγεστε (ή σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. αν έχετε ήδη δηλώσει όλες τις πιθανές μεταβολές των στοιχείων σας στο μητρώο π.χ. αλλαγή αριθμού ταυτότητας) από όπου και παραλαμβάνετε τον κλειδάριθμο.

Ειδικά, για τα Νομικά Πρόσωπα, τον κλειδάριθμο πρέπει να παραλάβει ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας, μόνο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή αντιπρόσωπός του, προσκομίζοντας εξουσιοδότηση.

Για την ενεργοποίηση του λογαριασμού πρέπει να μεταφερθείτε στη σελίδα ενεργοποίησης λογοριασμού όπου θα συμπληρώσετε το username και τον  κωδικό (password) που επιλέξατε κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής, τον κλειδάριθμο που σας δόθηκε στη Δ.Ο.Υ. με ακρίβεια , συμπεριλαμβάνοντας τις παύλες και τα γράμματα που διακρίνετε στην εικόνα. Στη συνέχεια πρέπει να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης και να επιλέξετε ενεργοποίηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Κρατήστε τον κλειδάριθμό σας σε ασφαλές μέρος γιατί θα σας χρειαστεί σε περίπτωση που ξεχάσετε το password σας.

Σε περίπτωση που σας εμφανίστεί το μήνυμα "είστε ήδη εγγεγραμμένος χρήστης", όταν ολοκληρώσετε την αίτηση για αρχική εγγραφή, σημαίνει ότι στο παρελθόν είχατε κωδικούς. Αν δεν τους θυμάστε ή δεν έχετε πρόσβαση σε αυτούς μπορείτε να κάνετε αίτηση επανεγγραφής ώστε να ζητήσετε νέους και να ακολουθήσετε την παραπάνω διαδικασία. 

Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό σας (password) κάνετε δήλωση νέου κωδικού. Για την είσοδο στην υπηρεσία αυτή είναι απαραίτητο το username και ο κλειδάριθμος.

Αντίθετα δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης αλλαγής του username με το νέο σύστημα. Για να αλλάξετε το username, πρέπει από τις υπηρεσίες πιστοποίησης να κάνετε αίτηση επανεγγραφής, όπου έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε νέο username. Μετά την επανεγγραφή θα πάτε στη ΔΟΥ να πάρετε νέο κλειδάριθμο και στη συνέχεια ενεργοποείτε το λογαριασμό σας.

 

Αναλυτικά τα βήματα απόκτησης κλειδάριθμου και κωδικών προσβασης στο Taxisnet είναι:

1ο Βήμα, Παραλαβή κλειδάριθμου από τη Δ.Ο.Υ.

Ο παλαιός χρήστης πρέπει να επισκεφτεί το τμήμα μητρώου οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ. και να παραλάβει τον κλειδάριθμο επιτόπου. Τα στοιχεία που απαιτούνται να έχει μαζί του ο φορολογούμενος για τη διαδικασία αυτή είναι ο ΑΦΜ και η αστυνομική ταυτότητα του ή το διαβατήριο ή άλλο στοιχειό που πιστοποιεί την ταυτότητα του. Σημειώνεται ότι εφόσον η διαδικασία αυτή αφόρα τον ίδιο τον φορολογούμενο προσωπικά ή άλλον φορολογούμενο κάτοικο εξωτερικού για τον όποιο έχει οριστεί αντίκλητος ή τεκνό για το οποίο έχει τη γονική μεριμνά ή μη φυσικό πρόσωπο, εφόσον είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του και τα στοιχειά του είναι ήδη καταχωρημένα στο μητρώο της Δ.Ο.Υ, τότε πρέπει να επισκεφτεί αυτοπρόσωπος τη Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση που αδυνατεί να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ., τότε θα πρέπει να προσκομίζεται Ειδικό Πληρεξούσιο για τη συγκεκριμένη διαδικασία πιστοποίησης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο τμήμα Μητρώου, εκτυπώνονται δύο βεβαιώσεις οι οποίες και παραδίδονται στο φορολογούμενο. Η μία από αυτές περιέχει τον κλειδάριθμο που είναι απαραίτητος για την ενεργοποίηση του λογαριασμού.

2ο Βήμα, Ενεργοποίηση λογαριασμού Χρήστη (UserAccount).

Στην συνέχεια ο χρηστής συνδέεται στην ιστοσελίδα του νέου Taxisnet και ακλουθεί την διαδρομή «ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ» - «Υπηρεσίες Πιστοποιήσεις» - «Ενεργοποίηση Λογαριασμού» . Πληκτρολογεί τα δεδομένα της οθόνης όπως υποδεικνύεται από το σύστημα και έτσι είναι πλέον πιστοποιημένος χρήστης του νέου Taxisnet.

Τα Νομικά-Φυσικά Πρόσωπα που ήταν χρήστες πριν τις 06/12/2010, έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις Δηλώσεις τους, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης που είχαν. Η διαδικασία αυτή θα ισχύει μέχρι την 31/12/2013. Δεν χρειάζεται επανεγγραφή.

  

Η διαδικασια για την εγγραφη ενος νεου χρηστη ακολουθει τα εξης βηματα:

1ο Βήμα, Υποβολή αίτησης εγγραφής.

Ο φορολογούμενος συμπληρώνει ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής, ακολουθώντας τις οδηγίες και τις λειτουργίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.taxisnet.gr. Η αίτηση ελέγχεται αυτόματα και εάν τα στοιχειά που δηλώνονται επαληθευτούν σε σχέση με αυτά που υπάρχουν στην Γ.Γ.Π.Σ., δημιουργείται αυτόματα αποδεικτικό σημείωμα, στο οποίο αναγράφεται η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να μεταβεί στη Δ.Ο.Υ. για να γίνει παραλαβή ενός κλειδάριθμου που έχει εκδοθεί για λογαριασμό του.

2ο Βήμα, Έγκριση της αίτησης στη Δ.Ο.Υ.

Ο φορολογούμενος πρέπει να επισκεφτεί το τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. από όπου λαμβάνει τον κλειδάριθμο που ήδη έχει εκδοθεί από το προηγούμενο βήμα. Τα στοιχεία που απαιτούνται να έχει μαζί του ο φορολογούμενος για τη διαδικασία αυτή είναι είναι ο Α.Φ.Μ. και η αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο στοιχείο που να πιστοποιεί την ταυτότητα του. (ίδια διαδικασία για απόκτηση κλειδάριθμου 1ο Βήμα)

3ο Βήμα, Ενεργοποίηση λογαριασμού χρηστή (User Account).

O φορολογούμενος συνδέεται στην ιστοσελίδα του νέου Taxisnet και ακολουθεί την διαδρομή «ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ» - «Υπηρεσίες Πιστοποιήσεις» - «Ενεργοποίηση Λογαριασμού» . Πληκτρολογεί τα δεδομένα της οθόνης όπως υποδεικνύεται από το σύστημα και έτσι είναι πλέον πιστοποιημένος χρήστης του νέου taxis net. (ίδια διαδικασία για απόκτηση κλειδάριθμου 2ο Βήμα). 

 
Λ. Κηφισίας 32 | ATRINA TOWER, 151 25  Μαρούσι • Αθήνα
Τ: 210 6812296 • email: e.a@etairikiaxia.gr