(+30) 210 6812296
e.a@etairikiaxia.gr

Η μετάβαση από το στάδιο της εξαρτημένης εργασίας στην δημιουργία μιας επιχείρησης απαιτεί κάποια βασικά βήματα που αναλύονται παρακάτω. Η σειρά των βημάτων έχει χρονική ακολουθία, δηλαδή για να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα έχουμε λάβει πειστικές και τεκμηριωμένες απαντήσεις στα προηγούμενα βήματα ώστε να μας ενθαρρύνουν να συνεχίσουμε την προσπάθεια μας έως ότου ολοκληρωθεί το επιχειρηματικό μας εγχείρημα.

1ο Βήμα, Έρευνα Αγοράς

Κάνουμε καλή έρευνα αγοράς, ώστε να δούμε αν η ιδέα μας υπάρχει ή όχι, να διαπιστώσουμε αν είναι ήδη ξεπερασμένη ή πολύ μπροστά από την εποχή της. Σχετικά με την έρευνα αγοράς δεν χρειάζεται να ξοδευτούν χρήματα κατά το αρχικό στάδιο, την έρευνα την κάνουμε μόνοι μας από το διαδίκτυο (internet), σε φίλους μας, με ερωτηματολόγια που θα μοιράσουμε σε άτομα και φορείς.

2ο Βήμα, Πίστη στο στόχο

Αν διαπιστώσουμε ότι η ιδέα μας πράγματι αξίζει να υλοποιηθεί, το επόμενο βήμα είναι να την υπηρετήσουμε πιστά. Αν δεν πιστεύεις σε αυτό που κάνεις, όσα χρήματα και να έχεις, η ιδέα σου δεν θα αξίζει τίποτα και ούτε θα πείσεις τους άλλους ότι η ιδέα σου αξίζει για να σε ακολουθούσουν ή να σε εμπιστευτούν.

3ο Βήμα, Συνεργαστείτε με ένα φίλο

Συνεργαστείτε με ένα φίλο σας που έχει την ίδια γνώση και όραμα με εσάς ή σας συμπληρώνει βοηθώντας σας να ολοκληρώσετε την επι­χειρηματική σας ιδέα, στην ανάγκη, κάντε τον συνεργάτη ή συνεταίρο.

4ο Βήμα, Ποτέ μην πάρετε δάνειο αν δεν έχετε έσοδα

Στο στάδιο εκκίνησης της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας ο δανεισμός είναι απαγορευτικός. Δεν υπάρχει το «μια βοήθεια για να ξεκινήσω». Να εργαστείτε σκληρά, όπως έκαναν τόσοι και τόσοι επιχειρηματίες στο παρελθόν που σήμερα είναι πολυεκατομμυριούχοι, χρησιμοποιώντας αρχικά το σπίτι σας ή το σπίτι των γονιών σας ως χώρο δραστηριοποίησης σας. Επίσης ένα μέρος των κερδών πρέπει πάντα να επανεπενδύεται και να αποφασίσετε να πάρετε δάνειο μόνο όταν η επιχείρηση σας γίνει κερδοφόρος.

5ο Βήμα, Κατοχυρώστε την ιδέα σας

Αν κάνετε μια εφεύρεση, μια καινοτομία και δεν την προστατέψετε με πατέντα, τότε αμέσως μπορεί κάποιος άλλος να την κατοχυρώσει και να την πουλάει ακόμα και σ’ εσάς. Ακολουθείσθε τη ρήση που λέει «αν δεν πατεντάρεις την ιδέα σου, έχεις ανταγωνιστές αν το κάνεις, έχεις συνεργάτες». Έτσι θα γίνετε ανταγωνιστικός αποκτώντας εσείς το πλεονέκτημα κατοχυρώνοντας τις ιδέες σας και όχι να μένετε απλά στις θεωρίες.

6ο Βήμα, Επιδιώξτε το κέρδος

Δεν έχει νόημα να χρηματοδοτώ μια ιδέα χωρίς να μου αποδίδει. Αν η ιδέα σας δεν έχει απόδοση θα πρέπει να πείτε «απέτυχα» και να ξεκι­νήσω κάτι άλλο, χωρίς όμως στο μεταξύ να την έχω χρηματοδοτήσει με όλες μου τις οικονομίες ή πουλώντας περιουσιακά μου στοιχεία

7ο Βήμα, Δικτυωθείτε

Τα πάντα βρίσκονται στο διαδίκτυο (internet), δεν νοείται σήμερα νέος επιχειρηματίας, που να μην ξέρει να ερευνά και να εκμεταλλεύεται το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο θα σας βοηθήσει κατά την έρευνα αγοράς, την εύρεση συνεργατών και την αναζήτηση πληροφοριών.

8ο Βήμα, Διασυνδεθείτε

Δεν χρειάζονται τόσο τα χρήματα, όσο τα δίκτυα, μέσω του διαδικτύ­ου (internet) μικροί επιχειρηματίες από όλο τον κόσμο μπορούν να βρουν ένα συνεργάτη όπως εσείς στην άλλη άκρη του πλανήτη.

9ο Βήμα, Συζητήστε και συνεργαστείτε

Αν ο διπλανός σας έχει καλύτερη ιδέα από τη δική σας, προσπαθήστε να συνεργαστείτε μαζί του ώστε να έχετε και οι δύο όφελος. Επίσης, συζητήστε με άλλους επιχειρηματίες, μάθετε από τις επιτυχίες αλλά και από τα λάθη τους, γιατί ακόμη και τα λάθη αποτελούν γνώση.

10ο Βήμα, Δείξτε εξωστρέφεια

Το κύριο πρόβλημα της Ελλάδας είναι η εσωστρέφεια. Προσπαθούμε να πουλήσουμε ο ένας στον άλλο κάνοντας μονό ανακύκλωση του χρήματος, ενώ για την δημιουργία πλούτου θα έπρεπε όλοι μαζί να πουλάμε στο εξωτερικό.

11ο Βήμα, Στραφείτε στην Ευρώπη και όχι μόνο στην Ελλάδα

Θα πρέπει να σκέφτεστε την Ευρώπη από την πρώτη στιγμή της επιχειρηματικής σας δραστηριοποίησης γιατί η αγορά της αποτελείται από 500 εκ. κατοίκους και το ΑΕΠ της Ευρώπης είναι μεγαλύτερο από εκείνο των ΗΠΑ. Στην Ελλάδα μπορεί κανείς να μην έχει ιδέα για τη χρησιμότητα αυτού που κάνετε, όμως μπορεί να υπάρχουν πολλοί δυνητικοί πελάτες στην Ευρώπη και να ανυπομονούν για μια λύση σαν τη δική σας.

12ο Βήμα, Απευθυνθείτε σε πελάτες επιχειρήσεις

Πολλοί ξεχνούν ότι επιχειρηματικότητα δεν σημαίνει μόνο πουλάω κάτι στο κοινό, αλλά -κυρίως- πουλάω κάτι σε επιχειρήσεις, το λεγό­μενο business to business.

13ο Βήμα, Μη φοβάστε την αποτυχία

Η αποτυχία είναι και αυτή μέσα στο παιχνίδι, έχοντας αυτή την εμπει­ρία ξαναπροσπαθείτε χωρίς να κάνετε τα ίδια λάθη.

14ο Βήμα, Επενδύστε στον εαυτό σας

Μάθετε τέλεια το αντικείμενο σας και διευρύνετε τους ορίζοντες σας, παρακολουθώντας σεμινάρια, μαθαίνοντας ξένες γλώσσες, διαβάζο­ντας βιβλία, επικοινωνώντας με τις αγορές και κάνοντας ταξίδια.

15ο Βήμα, Επιλογή Νομικής μορφής της επιχείρησης

Στο τελευταίο βήμα έχουμε αφήσει την επιλογή της νομικής μορφής με την οποία θα επενδύσετε την επιχειρηματική σας ιδέα. Σχετικά με την ίδρυση, το φορολογικό και νομικό καθεστώς που αντιστοιχεί σε κάθε νομική μορφή που θα έχει η επιχείρηση σας πρέπει να γνωρίζετε ότι:

Ατομική Επιχείρηση

Είναι η πιο απλή μορφή επιχείρησης και δεν απαιτείται για την ίδρυση της η εμπλοκή συμβολαιογράφου και δικηγόρου. Ο επιχειρηματίας ευθύνεται απεριόριστα και εξ’ ολοκλήρου για τις υποχρεώσεις της επι­χείρησης με την προσωπική του περιουσία. Η ευθύνη του παύει μόνο με την οριστική διακοπή και παύση της επιχείρησης.

Για να ιδρυθεί και να κάνει έναρξη δραστηριότητας μία Ατομική Επι­χείρηση θα πρέπει:

• Να υπάρχει ή να έχει εξευρεθεί ο χώρος εγκατάστασης. Η ύπαρξη επαγγελματικής εγκατάστασης αποδεικνύεται, είτε με συμβόλαιο ιδι­οκτησίας ακινήτου, είτε με συμφωνητικό μίσθωσης ή ιδιόχρησης ή δωρεάν παραχώρησης.

• Εγγραφή σε Ασφαλιστικό φορέα.

• Εγγραφή σε επιμελητήριο για την επωνυμία και για το δικαίωμα χρή­σης του διακριτικού τίτλου που προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε στην επιχείρησή σας.

• Πτυχίο - άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται).

• Άδεια εκμετάλλευσης του χώρου, εφ όσον απαιτείται.

• Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

• Προσωπική παρουσία ή πληρεξούσιο.

• Φορολογική ενημερότητα (εφόσον υπάρχει ήδη Α.Φ.Μ.) ή λήψη Α.Φ.Μ.

• Υπεύθυνη δήλωση περί πρώτης έναρξης δραστηριότητας ή περί μη ύπαρξης εκκρεμοτήτων από παλαιότερες και ενεργές δραστηριότητες.

• Έναρξη εργασιών με την υποβολή του απαραίτητων έντυπων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας.

• Αυτοψία έδρας από τους ελεγκτές της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

• Θεώρηση των Βιβλίων και Στοιχείων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας.

Για την ίδρυση των ατομικών επιχειρήσεων δεν απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο και η φορολόγηση τους είναι σύμφωνα με το αποτέλεσμα των λογιστικών τους βιβλίων (έσοδα μείων έξοδα) και με την ισχύουσα κάθε φορά κλίμακα φόρου.

Η φορολογική κλίμακα για τα φυσικά πρόσωπα και επιτηδευματίες όπως ισχύει σήμερα είναι η ακόλουθη:

Κλιμάκιο Εισοδήματος

Φορολογικός Συντελεστής %

Φόρος Κλιμακίου

Σύνολο Εισοδήματος

Σύνολο Φόρου

5.000 €

0

0,00 €

5.000 €

0,00 €

7.000 €

10

700,00 €

12.000 €

700,00 €

4.000 €

18

720,00 €

16.000 €

1.420,00 €

10.000 €

25

2.500,00 €

26.000 €

3.920,00 €

14.000 €

35

4.900,00 €

40.000 €

8.820,00 €

20.000 €

38

7.600,00 €

60.000 €

16.420,00 €

40.000 €

40

16.000,00 €

100.000 €

32.420,00 €

Άνω των 100.000

45

* Υπάρχει σχεδιασμός για αλλαγή στο τρόπο φορολόγησης με φορολογία όλων των κερδών στις ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με συντελεστή 35%, χωρίς την χρήση του αφορολογήτου των 5.000,00 ευρώ αλλά και συμψηφισμό του τέλους επιτηδεύματος.

Προσωπικές Εταιρείες (ΟΕ και ΕΕ)

Οι Ομόρρυθμες και οι Ετερόρρυθμες εταιρίες (εν συντομία ΟΕ και ΕΕ) είναι οι απλούστερες μορφές εταιρίας μεταξύ δύο ή περισσότερων εταίρων (φυσικών ή και νομικών προσώπων) με αμοιβαίο σκοπό το κέρδος.

Στις ΟΕ όλοι οι εταίροι χαρακτηρίζονται ομόρρυθμοι, ενώ στην περίπτωση των ΕΕ προϋπόθεση είναι να υπάρχει τουλάχιστον ένας ομόρρυθμος και ένας ετερόρρυθμος εταίρος.

Η διαφορά των δυο αυτών μορφών έγκειται στο ότι στις μεν ΟΕ όλοι οι εταίροι ευθύνονται απεριόριστα και εξ’ ολοκλήρου για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, ενώ στις ΕΕ μόνο οι ομόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται απεριόριστα και εξ’ ολοκλήρου με την προσωπική τους περιουσία σε αντίθεση με τους ετερόρρυθμους εταίρους που ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού συνεισφοράς τους στην εταιρεία. Η ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων και στις δυο μορφές δεν παύει με τη λύση της εταιρίας.

Δεν υπάρχει ελάχιστο κεφάλαιο κατά την ίδρυση τους και ούτε είναι υποχρεωτική η εμπλοκή δικηγόρου ή συμβολαιογράφου. Η διαδικασία σύστασης και έναρξης των ΟΕ και ΕΕ είναι σχετικά απλή και οι ενέργειες στις οποίες χρειάζεται να προβεί κανείς κατά χρονολογική σειρά έχουν ως εξής:

• Προέγκριση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της εταιρίας από το οικείο επιμελητήριο.

• Σύνταξη και υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού (καταστατικό) μεταξύ των εταίρων.

• Έλεγχος επωνυμίας και θεώρηση του καταστατικού από το οικείο επιμελητήριο.

• Υποβολή δήλωσης και καταβολή του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφα­λαίου στην αρμόδια ΔΟΥ (1% του εταιρικού κεφαλαίου) και η ΔΟΥ θα θεωρήσει το καταστατικό.

• Το θεωρημένο αντίγραφο θεωρείται και από το Ταμείο Νομικών με καταβολή χαρτοσήμου 0,5% του εταιρικού κεφαλαίου και από το Τα­μείο Πρόνοιας Δικηγόρων με καταβολή χαρτοσήμου 1% του εταιρι­κού κεφαλαίου.

• Το θεωρημένο καταστατικό θα υποβληθεί εν συνεχεία στο οικείο Πρωτοδικείο για δημοσίευση μαζί με όσα αντίγραφα θέλει κάποιος για επικύρωση.

• Εν συνεχεία και εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση στο Πρωτοδι­κείο πρέπει να γίνει η εγγραφή της εταιρίας στο οικείο Επιμελητήριο.

• Επόμενο βήμα είναι η εγγραφή όλων των εταίρων στον ανάλογο ασφαλιστικό φορέα ή αν είναι ήδη εγγεγραμμένοι η έκδοση ασφαλι­στικής ενημερότητας.

• Έναρξη εργασιών με την υποβολή του απαραίτητων δικαιολογητι­κών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας.

• Αυτοψία έδρας από τους ελεγκτές της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

• Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από την αρμόδια ΔΟΥ.

Οι προσωπικές εταιρείες φορολογούνται σήμερα με 20% για τα κέρδη που προκύπτουν από τα λογιστικά τους βιβλία (έσοδα μείων έξοδα) αφού πρώτα αφαιρεθεί η επιχειρηματική αμοιβή για τα ομόρρυθμα μελή που αντιστοιχεί στο 50% των κερδών και κατανέμεται στους εταίρους βάση των ποσοστών τους συμμετοχής τους στην εταιρεία. Η επιχειρηματική αμοιβή των εταίρων αφού προστεθεί στα υπόλοιπα εισοδήματα τους φορολογείται σύμφωνα με την παραπάνω κλίμακα φορολογίας για τα φυσικά πρόσωπα. Τα κέρδη που κατανέμονται τους ετερόρρυθμους εταίρους φορολογούνται με 25% με εξάντληση της φορολογικής τους υποχρέωσης.

* Υπάρχει σχεδιασμός για αλλαγή στο τρόπο φορολόγησης με φορο­λογία όλων των κερδών με συντελεστή 35% (25% βασικός συντελε­στής και 10% στα μερίσματα με εξάντληση της φορολόγησης), χωρίς την χρήση της επιχειρηματικής αμοιβής και το όφελος του αφορολο­γήτου των 5.000,00 ευρώ.

Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Το ελάχιστο κεφάλαιο που απαιτείται είναι 4.500 ευρώ και διαιρείται σε εταιρικά μερίδια, από τα οποία το καθένα δεν μπορεί να είναι μι­κρότερο των 30 ευρώ. Το μισό τουλάχιστον του κεφαλαίου πρέπει να είναι καταβεβλημένο σε μετρητά και δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το ύψος.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είναι εμπορική, έστω και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση, έχει ορισμένη διάρκειά, η ευθύνη των εταίρων περιορίζεται το μετο­χικό κεφάλαιο της εταιρείας, η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία πλέον του μισού του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του μισού του όλου εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και η ύπαρξη δυο οργάνων, δηλαδή της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και του Διαχειριστή ή Διαχειριστών.

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί να συστήσει και ένα μόνο πρόσωπο ή μία ήδη συσταθείσα ΕΠΕ να μετατραπεί σε μονοπρόσω­πη. Ωστόσο, η μονοπρόσωπη ΕΠΕ είναι άκυρη αν ο εταίρος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που τη συνέστησε είναι μοναδικός εταίρος σε άλλη μονοπρόσωπη ΕΠΕ, ή αν έχει συσταθεί από άλλη μονοπρόσωπη ΕΠΕ.

Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)

Για την ίδρυση ανώνυμης εταιρείας πρέπει να συμπράξουν δύο του­λάχιστον μέρη ή κατά την έκφραση του νόμου το κεφάλαιο αυτής πρέπει να αναληφθεί από δύο τουλάχιστον ιδρυτές. Η αναλογία συμ­μετοχής των ιδρυτών δεν ορίζεται.

Τα ιδρυτικά μέλη της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο για την ίδρυση Α.Ε. είναι 60.000 ευρώ.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρείας είναι τα ακόλουθα:

• Η διαίρεση του κεφαλαίου σε μετοχές

• Οι αυστηροί όροι δημοσιότητας κατά την ίδρυσή της αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της

• Η μακρά διάρκειά της (συνήθως 50 ετών)

• Η περιορισμένη ευθύνη των μετόχων

• Η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία

• Η ύπαρξη δύο οργάνων, ήτοι της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την ίδρυση ΕΠΕ και ΑΕ είναι υποχρεωτική η εμπλοκή συμβολαι­ογράφου και δικηγόρου και μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) δεν απαιτείτε η παρουσία του επιχειρηματία σε κάποια δη­μόσια υπηρεσία παρά μονό στην θεώρηση Βιβλίων και Στοιχείων στην αρμόδια ΔΟΥ. Οι ΕΠΕ και ΑΕ κατά την ίδρυση τους ακολουθούν περί­που την ίδια διαδικασία με τις προσωπικές εταιρείες και υποχρεωτικά από τον Κ.Β.Σ. τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας και η φορολόγηση τους είναι 20% επί των κερδών και επιπλέον φορολογούνται τα μερίσματα που διαμένοντα στους εταίρους με 20% με εξάντληση της φορολογι­κής υποχρέωσης.

* Υπάρχει σχεδιασμός στις ΕΠΕ και ΑΕ για αλλαγή στο τρόπο φορο­λόγησης με μείωση του φόρου και φορολογία όλων των κερδών με ανώτερο συντελεστή 30% (20% βασικός συντελεστής και 10% στα μερίσματα με εξάντληση της φορολόγησης).

 
Λ. Κηφισίας 32 | ATRINA TOWER, 151 25  Μαρούσι • Αθήνα
Τ: 210 6812296 • email: e.a@etairikiaxia.gr