(+30) 210 6812296
e.a@etairikiaxia.gr

 1. Γιατί σας συμβουλεύει για την καλύτερη επιλογή στην διαχείριση των εισοδημάτων σας και της περιουσιακής σας κατάστασης ώστε να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα με το μικρότερο κόστος.
 2. Γιατί έτσι μπορείτε να παρακολουθείτε τα έσοδα και έξοδα της επιχείρησής σας και να παίρνετε επιχειρηματικές αποφάσεις, καθώς και να κάνετε προβλέψεις για το μέλλον.
 3. Γιατί έτσι μπορείτε να παρακολουθείτε τις εισπράξεις και πληρωμές σας και να κάνετε προβλέψεις πόσα χρήματα θα χρειαστείτε στο μέλλον.
 4. Γιατί έτσι μπορείτε να διαχειριστείτε καλύτερα τα έξοδα και τα έσοδα σας, να δείτε ποιος σας οφείλει χρήματα και τι εκκρεμείς πληρωμές έχετε, να συντάξετε ένα πινάκα ταμειακών ροών (cash flow) που θα σας βοηθήσει να γνωρίζεται αν πρέπει να κάνετε αίτηση για επιχειρηματικό δάνεια και πότε.
 5. Γιατί με την εξέταση του Ισολογισμού και των Οικονομικών σας Αποτελεσμάτων με ομοειδής επιχειρήσεις μπορείτε να συγκρίνετε πόσο επιτυχημένη είναι η πορεία της επιχείρησης σας.
 6. Γιατί μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε τους επιχειρηματικούς στόχους σας και ταυτόχρονα να προλάβει καταστάσεις με δυσμενείς επιπτώσεις.
 7. Γιατί μπορεί να σας βοηθήσει στην επιλογή της κατάλληλης νομικής επιχειρηματικής μορφής με το χαμηλότερο διαχειριστικό και φορολογικό κόστος.
 8. Γιατί δίνει κυρός και αξιοπιστία στην επιχείρηση σας με τους συναλλασσόμενους τρίτους, η ορθή απεικόνιση των οικονομικών και φορολογικών στοιχείων και αποτελεί δέσμευση για την εγκυρότητα για τα στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν.
 9. Γιατί αποδεδειγμένα είναι γνώστης της Οικονομικής και Λογιστικής επιστήμης και της Φορολογικής νομοθεσίας.
 10. Γιατί ο υπολογισμός της μισθοδοσίας και η διαχείριση του προσωπικού δεν είναι μια απλή υπόθεση και επιπλέον, η σωστή διαχείριση της μισθοδοσίας θα σας βοηθήσει να υποβάλλεται σωστά όλες τις υποχρεώσεις που υποχρεούστε από την εργατική και φορολογική νομοθεσία και ταυτόχρονα να εξάγετε συμπεράσματα για την καλύτερη διαχείριση του προσωπικού και την δυνατότητα μείωσης του εργατικού κόστους.
 11. Γιατί έχει πιστοποιηθεί από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, το Υπουργείο Οικονομικών και την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων-taxisnet (www.gsis.gr) για την επαγγελματική του επάρκεια και το επιστημονικό του επίπεδο.
 12. Γιατί παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις για τις αλλαγές στην Οικονομική και Λογιστική επιστήμη, την Φορολογική νομοθεσία και τις τεχνολογικές εφαρμογές της ΓΠΣ www.gsis.gr προσαρμόζοντας έτσι την παροχή των υπηρεσιών του στα νέα δεδομένα χωρίς απρόοπτες εκπλήξεις για τον επιχειρηματία και τον φορολογούμενο.
 13. Γιατί αναλαμβάνει την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση και υποβολή όλων των φορολογικών σας υποχρεώσεων με έγκυρο και ακριβή υπολογισμό του φόρου.
 14. Γιατί χρειάζεστε κάποιον να σας δώσει διευκρινήσεις και να καταστρώσετε μαζί το φορολογικό σχεδιασμό για εσάς, την οικογένεια σας και την επιχείρηση σας έτσι ώστε να αποφεύγονται οι εκπλήξεις από επιπλέον φόρους και επιβαρύνσεις.
 15. Γιατί μπορεί να σας βοηθήσει να διαχωρίσετε τις προσωπικές από τις επιχειρηματικές δαπάνες καθώς και ποιες εκπίπτουν φορολογικά.
 16. Γιατί είναι πάντα εύκολο και χωρίς επιπλέον κόστος να επιλέγονται από την αρχή οι ορθοί χειρισμοί σε αντίθεση με την προσπάθεια να γίνουν διορθώσεις αργότερα με επιπλέον δαπάνη χρόνου και χρήματος.
 17. Γιατί αλλιώς θα πρέπει εσείς να αφιερώνεται χρόνο για να την προσωπική και επιχειρηματική οικονομική – λογιστική και φορολογική διαχείριση, να ενημερώνεστε για τις συνεχείς αλλαγές στην νομοθεσία και πολλές φόρες με προσθετό κόστος.
 18. Γιατί υποχρεούστε από το νόμο σε ορισμένες νομικές μορφές επιχειρήσεων οι Οικονομικές Καταστάσεις να υπογράφονται από Λογιστή. Αν η μορφή της εταιρείας σας είναι ΑΕ και ΕΠΕ είστε υποχρεωμένοι από το νόμο να δημοσιεύετε τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρεία σας και να τις γνωστοποιείται στις αρμόδιες κρατικές αρχές υπογεγραμμένες από πιστοποιημένο Λογιστή.
 19. Γιατί υποχρεούστε από το νόμο οι Φορολογικές σας υποχρεώσεις να υπογράφονται από Λογιστή.
 20. Γιατί  η σωστή διαχείριση των λογιστικών σας θα σας βοηθήσει να υποβάλλεται σωστά όλες τις φορολογικές σας υποχρεώσεις χωρίς πρόστιμα και επιβαρύνσεις.
 21. Γιατί αν δεν έχετε Λογιστή θα είστε αναγκασμένος να δαπανήσετε χρήματα για την χρήση ενός λογιστικού προγράμματος ώστε να μπορείτε να εκτελείτε εσείς όλες τις εργασίες που είστε υποχρεωμένοι από το νόμο αλλά και για να μπορείτε ταυτόχρονα να έχετε και μια εικόνα για την πορεία των εξόδων εσόδων της επιχείρησης σας.

Η Εταιρεία μας και τα Στελέχη της έχουν πιστοποιηθεί από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, το Υπουργείο Οικονομικών και την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων-taxisnet (www.gsis.gr), στην ανώτερη άδεια Λογιστή Φοροτέχνη Α’ τάξης και επίσης κατέχουν άδεια άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος με δικαίωμα εκλογής ελεγκτή σε Ανώνυμες Εταιρείες και δικαίωμα υπογραφής μελετών για υπαγωγή σε αναπτυξιακούς νομούς και επιδοτήσεις.

Εάν λοιπόν, θέλετε να απαλλαγείτε μια για πάντα από τον πονοκέφαλο της ενασχόλησης σας με την παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρηση σας και τις φορολογικές αρχές κερδίζοντας εσείς χρόνο αλλά και αξιοπιστία η εταιρεία σας στις συναλλαγές της με τρίτους (τράπεζες, κρατικές αρχές, πελάτες, προμηθευτές κ.τ.λ.), μπορείτε να επιλέξετε την εταιρεία μας ως συνεργάτη για ολοκληρωμένη παροχή Οικονομικών-Λογιστικών, Φορολογικών, και Χρηματοοικονομικών Συμβουλευτικών υπηρεσιών με εγγύηση για το αποτέλεσμα και την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 
Λ. Κηφισίας 32 | ATRINA TOWER, 151 25  Μαρούσι • Αθήνα
Τ: 210 6812296 • email: e.a@etairikiaxia.gr