(+30) 210 6812296
e.a@etairikiaxia.gr

Παρακάτω διαβάστε απαντήσεις για τους δικαιούχους και τη διαδικασία σχετικά με τη λήψη του επιδόματος θέρμανσης.

Ποιοι το δικαιούνται;

Επίδομα θέρμανσης δικαιούνται τα φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή εν διαστάσει, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο θέρμανσης για ακίνητα που χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται, είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια όπως αναφέρονται παρακάτω.

Ειδικά, για τους έγγαμους δικαιούχος είναι ο σύζυγος ως υπόχρεος σε υποβολή της Δήλωσης Φ.Ε.

Ποιοι εξαιρούνται;

1. Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Δήλωσης Φ.Ε.) ως προστατευόμενα μέλη.
2. Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωσης Φ.Ε ότι φιλοξενούνται.
3. Τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των 3.000 κυβικών εκατοστών ή σκάφη άνω των οχτώ μέτρων ή αεροσκάφη ή δεξαμενές κολύμβησης, όπως αυτά δηλώνονται.
4. Η επαγγελματική στέγη.
5. Τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και κάθε είδους νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα.
6. Οι κάτοικοι εξωτερικού.

Για τον προσδιορισμό των εξαιρέσεων της 2ης περίπτωσης, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φ.Ε., του οικονομικού έτους που ταυτίζεται με το έτος λήξης της περιόδου χορήγησης του πετρελαίου θέρμανσης δηλαδή, για το τρέχον έτος θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία της Δήλωσης Φ.Ε. οικ. έτους 2013

Ποια είναι τα κριτήρια χορήγησης;

Τα κριτήρια διακρίνονται σε εισοδηματικά και ακίνητης περιουσίας.

Εισοδηματικά: λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά βάση του οποίου υπολογίζεται η επιβολή της έκτακτης εισφοράς (δηλαδή αθροίζουμε όλες τις πήγες εισοδήματος ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του) το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνά τα ποσά του παρακάτω πίνακα:

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Άγαμος

30.000 €

Έγγαμος χωρίς παιδιά

40.000 €

Έγγαμος με 1 παιδί

43.000 €

Έγγαμος με 2 παιδιά

46.000 €

Έγγαμος με 3 παιδιά

49.000 €

Έγγαμος με 4 παιδιά

52.000 €

 

Για κάθε επιπλέον τέκνο το ποσό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ.

Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ανώτατο όριο εισοδήματος ανέρχεται σε 43.000 ευρώ, και προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ ανά τέκνο. Τα ίδια όρια εισοδήματος χρησιμοποιούνται και στις περιπτώσεις των εν διαστάσει ή διαζευγμένων συζύγων.

Για τον προσδιορισμό των εισοδηματικών κριτηρίων χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φ.Ε., του οικονομικού έτους που ταυτίζεται με το έτος έναρξης της περιόδου χορήγησης του πετρελαίου θέρμανσης.

Στις περιπτώσεις μη υποχρέωσης σε υποβολή Δήλωσης Φ.Ε., απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση από τον αιτούντα κατά την διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης για την κάλυψη των εισοδηματικών κριτηρίων.
Ακίνητης Περιουσίας: λαμβάνετε υπόψη η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου και προστατευόμενων τέκνων, που αναγράφονται στη Δήλωσης Φ.Ε. του οικονομικού έτους, που ταυτίζεται με το έτος έναρξης της περιόδου χορήγησης του πετρελαίου θέρμανσης και δεν πρέπει να ξεπερνά τα ποσά του παρακάτω πίνακα:

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Άγαμος

200.000 €

Έγγαμος

300.000 €

 

Στην περίπτωση κατά την οποία, μετά την υποβολή του αιτήματος χορήγησης επιδόματος, τροποποιηθεί η περιουσιακή κατάσταση του δικαιούχου, υποβάλλεται νέα αίτηση μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την τροποποίηση της περιουσιακής του κατάστασης.

Πως υπολογίζεται το ποσό που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο;

Ο υπολογισμός του επιδόματος θέρμανσης εξαρτάται από τον τόπο κατοικίας, το εμβαδό της και το ποσό ανά λίτρο. Βάση αυτών διαμορφώνεται η κλιματική ζώνη που ανήκει το ακίνητο, η ανώτατη κατανάλωση λίτρων πετρελαίου θέρμανσης / τ.μ και η ανώτατη συνολική κατανάλωση λίτρων πετρελαίου θέρμανσης / κατοικία). Βάση αυτών των συνδυασμών και την τιμή / λίτρο προσδιορίζεται το τελικό ποσό που θα λάβει ο δικαιούχος.

Για αναλυτικά στοιχεία δείτε παρακάτω:

Κλιματικές Ζώνες

Οι κλιματικές ζώνες διακρίνονται σε τέσσερις και είναι οι εξής:

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΝΟΜΟΙ

ΖΩΝΗ Α

Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Δράμας, Ευρυτανίας

ΖΩΝΗ Β

Ιωαννίνων, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Αρκαδίας, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλης, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Σερρών, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου

ΖΩΝΗ Γ

Αττικής (εκτός Κυθήρων & νησιών Σαρωνικού), Κορινθίας, Ηλείας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Μαγνησίας, Λέσβου, Χίου, Κέρκυρας, Λευκάδας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας

ΖΩΝΗ Δ

Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, Λασιθίου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Σάμου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αργολίδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Κύθηρα & νησιά Σαρωνικού

Κατοικία

Για κάθε κατοικία, ανεξαρτήτως ζώνης, χορηγείται επίδομα για τα πρώτα 120 τετραγωνικά, με ανώτατη κατανάλωση λίτρων πετρελαίου θέρμανσης, ανά κλιματική ζώνη και ανά τετραγωνικό μέτρο της κατοικίας, ως ακολούθως:

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

Ανώτατη κατανάλωση
λίτρων πετρελαίου / τ.μ.

Ανώτατη συνολική
κατανάλωση λίτρων
πετρελαίου / κατοικία

Α΄ ΖΩΝΗ

25

3.000

Β΄ ΖΩΝΗ

15

1.800

Γ΄ ΖΩΝΗ

8

960

Δ΄ ΖΩΝΗ

5

600

Σε οριακές περιπτώσεις προσδιορισμού κλιματικής ζώνης μιας κατοικίας επιλέγεται η ευνοϊκότερη ζώνη για τον αιτούντα.

Ποσό επιδόματος ανά λίτρο

Για κάθε λίτρο κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης, χορηγείται ποσό επιδόματος 0,35 ευρώ.

Στις περιπτώσεις αλλαγής κλιματικής ζώνης κατά την διάρκεια της περιόδου θέρμανσης, στην νέα ζώνη μεταφέρεται το εναπομείναν ποσοστό της κλιματικής ζώνης της προηγούμενης κατοικίας.

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

H αίτηση υποβάλλεται μέχρι 30 Μαΐου κάθε έτους για τις αγορές πετρελαίου που πραγματοποιούν από 15 Οκτωβρίου μέχρι και την 30 Απριλίου κάθε έτους. Στην περίπτωση που οι παραπάνω ημερομηνίες συμπίπτουν με μη εργάσιμες ημέρες, ως ημερομηνία λαμβάνεται η προηγούμενη εργάσιμη για την έναρξη και η επόμενη εργάσιμη για τη λήξη.

Τι στοιχεία και πληροφορίες απαιτούνται στην αίτηση;

Στην αίτηση αναγράφονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Για κάθε δικαιούχο ατομικά

 • ο Α.Φ.Μ του αιτούντος – υπόχρεου φορολογική δήλωσης,
 • το ονοματεπώνυμό του,
 • ο αριθμός των προστατευόμενων τέκνων του,
 • η ένδειξη εάν επιθυμεί προκαταβολή,
 • ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) που επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό και    το ονοματεπώνυμο του πρώτου δικαιούχου,
 • ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας,
 • η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,
 • αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος,
 • τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης,
 • η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία,
 • τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου)

β) Επιπλέον για τον διαχειριστή

Οι διαχειριστές της πολυκατοικίας ή οι εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρίες διαχείρισης πολυκατοικιών, δηλώνουν επιπλέον τα ακόλουθα στοιχεία:

 • τον Α.Φ.Μ. του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας,
 • τον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει,
 • τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που εκπροσωπεί την πολυκατοικία,
 • τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης,
 • το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.

γ) Χρήσιμες πληροφορίες για τον αιτούντα

 • Τα πρόσωπα που δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στο taxisnet , για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική αίτηση δηλώνουν, τον Α.Φ.Μ. και έναν αριθμό ειδοποίησης εκκαθαριστικού σημειώματος μιας εκ των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας.
 • Στις περιπτώσεις που έχει αλλάξει κύρια κατοικία ο αιτών υποβάλλει νέα αίτηση.
 •  Αρχικές ή τροποποιητικές αιτήσεις προσώπων που δεν πληρούν τα κριτήρια που αναφέραμε παραπάνω, απορρίπτονται αυτόματα από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ).
 • Δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού λογαριασμού τραπέζης (IBAN) από δύο διαφορετικούς δικαιούχους επιδόματος.
 • Επίσης δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για περισσότερους από δύο δικαιούχους κατά την ίδια περίοδο θέρμανσης.
 • Τα μέλη διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.), υποχρεούνται στην υποβολή των φορολογικών στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης πετρελαίου θέρμανσης.
 • Όλα τα συνδεόμενα με την υποβαλλόμενη αίτηση δικαιολογητικά φυλάσσονται υποχρεωτικά από τους ενδιαφερόμενους για διάστημα πέντε (5) ετών.

Ποια είναι η διαδικασία μέσω Taxisnet για την χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης;

Πριν μπείτε στην εφαρμογή για να κάνετε την αίτηση φροντίστε να έχετε όλα τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω ανάλογα με την περίπτωση σας για να αποφύγετε την ταλαιπωρία και το χάσιμο χρόνου

Τα Βήματα για την υποβολή της δήλωσης επιδόματος θέρμανσης είναι:

1. Εισέρχομαι στην διεύθυνση του www.taxisnet.gr
2. Ο λογαριασμός μου
3. Εισαγωγή κωδικών
4. Εφαρμογές Τaxisnet/ Όλες οι εφαρμογές
5. Υπηρεσία Χορήγησης Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης (είναι στο κάτω μέρος της σελίδας).
6. Σε αυτό το σημείο το σύστημα θα ξαναζητήσει τους κωδικούς σας (είναι οι ίδιοι με το 3ο βήμα).7. Τώρα είστε μέσα στο σύστημα.
8. Υποβολή/Διαχείριση Αίτησης
9. Συμπλήρωση Αίτησης
10.  Επιλέξτε το σημείο που αναφέρει: (*) Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία της αίτησης που πρόκειται να υποβάλλω είναι αληθή.
11. Εφόσον επιθυμείται να πάρετε την προβλεπόμενη προκαταβολή του επιδόματος επιλέγεται ΝΑΙ. (Η προκαταβολή αντιστοιχεί στο 25% του δικαιούμενου ποσού)
Προσοχή: μπορείτε να συμπληρώσετε την επιλογή της προκαταβολής μόνο κατά την πρώτη αίτηση και σε περίπτωση που δεν διασταυρωθούν αγορές πετρελαίου ή οι διασταυρωμένες ποσότητες των αγορών που σας αναλογούν είναι λιγότερες των λίτρων που αντιστοιχούν στην προκαταβολή που θα εισπράξετε, θα σας ζητηθεί να επιστρέψετε το αναλογούν ποσό.
12. Εφόσον ανήκετε σε πολυκατοικία επιλέξτε το σημείο που αναφέρει ¨Η κατοικία σας ανήκει σε πολυκατοικία ή σε κτίσμα πολλαπλών κατοικιών όπου μοιράζεται η κατανάλωση πετρελαίου¨.
13. Συμπληρώνετε τον Αριθμός Κοινόχρηστης Παροχής Ρεύματος (Πολυκατοικίας).
14. Τον Α.Φ.Μ. του διαχειριστή
15. Συμπληρώνετε τα στοιχεία των διαμερισμάτων (όπως δίνονται από την κατάσταση των κοινοχρήστων και κάνετε πάντα αποθήκευση όταν ολοκληρώσετε την καταχώρηση)
16. Ενεργοποίηση των χιλιοστών.
17. Συμπληρώνετε τον Αριθμός Παροχής Ρεύματος κύριας κατοικίας.
18. ΙΒΑΝ λογαριασμού που θα πιστωθεί το επίδομα θέρμανσης
19. Στοιχεία επικοινωνίας.
20. Αφού ελέγξετε ότι όλα τα στοιχεία που έχετε συμπληρώσει στην αίτηση είναι σωστά κάνετε τελική υποβολή αίτησης.

Προσοχή: Εφόσον δεν έχει γίνει εκκαθάριση στην Δήλωση Εισοδήματος του δικαιούχου δεν μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση για το επίδομα θέρμανσης. Όταν θα γίνει η εκκαθάριση υποβάλλεται εκ νέου την αίτηση.

Σε περίπτωση απόρριψης μπορώ να ξανακάνω αίτηση;

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης του ενδιαφερόμενου ή χορήγησης επιδόματος μικρότερου του αιτούμενου ή αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας, δύναται ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση επανεξέτασης στη Δ.ΗΛΕ.Δ. της Γ.Γ.Δ.Ε., στην οποία θα τεκμηριώνει τους λόγους ένστασης. Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μετά τον έλεγχο και σε περίπτωση αποδοχής μέρους ή του συνόλου του αιτήματος, προβαίνουν αυτοδίκαια ή υποδεικνύουν στον ενδιαφερόμενο τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες και η Δ.ΗΛΕ.Δ. επανεκκαθαρίζει την αίτηση. 

 

 
Λ. Κηφισίας 32 | ATRINA TOWER, 151 25  Μαρούσι • Αθήνα
Τ: 210 6812296 • email: e.a@etairikiaxia.gr